#SvensktKött

 

 

På Hemgården använder vi bara svenskt kött från svenska slakterier och ursprung är en viktig fråga för oss. Svenskt kött-märket betyder att 100 % av all köttråvara i produktion är från gris, nöt, får och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige och att hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Vi är stolta över att våra produkter är märkta med Svenskt kött-symbolen.

Tio goda skäl att äta svenskt kött:

 

1. Öppna landskap. I Sverige är 85 procent av alla nötkreatur och får ute och betar under sommaren.

 

2. Friskare djur. I Sverige är djuren friskare än i många andra länder. Svensk lagstiftning för hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen.

 

3. Svensk köttproduktion ger mångfald. Tack vare det öppna, betade landskapet kan många arter av växter, fåglar och insekter leva. De betande djuren är en del av ett hållbart jordbruk

 

4. Friska djur behöver mindre medicin. Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur

 

5. Stenhård salmonellakontroll. Svenskt kött är i princip fritt från salmonella tack vare det effektiva kontrollprogram som pågått sedan 1950-talet.

 

6. Naturlig näring. Kött ger dig många viktiga näringsämnen. Kött innehåller högvärdigt protein, järn, andra mineraler och vitaminer.

 

7. Protein av hög kvalitet. Kött är laddat med protein, en portion (150g) ger dig cirka 30 gram protein. Det är ungefär hälften av dagsbehovet för en vuxen.

 

8. Fullt med vitaminer och mineraler. Kött innehåller många av de vitaminer och mineraler som kroppen behöver, till exempel B-vitaminer, järn, zink och magnesium.

 

9. Järn och köttfaktorns betydelse. Kött innehåller järn som kroppen behöver. Järnet i kött är extra bra, det kallas för hemjärn och är en typ av järn som kroppen lätt tar upp.

 

10. Lättlagat. Kött kan lagas på några minuter över en het grill eller i en stekpanna, eller kokas mört och mustigt i flera timmar tillsammans med grönsaker och buljong till en värmande köttgryta.